Tag Archives for " 4K "

Cách phóng to hiển thị ứng dụng trên màn hình 4K

Published 7 months ago in Cóp nhặt - 0 Comments

Tình hình là sau khi vác cái laptop với màn hình 4K 15″ về thì các ứng dụng như Zalo, Netbeans, … đều trở nên bé tí mặc dù đã zoom lên 200%

Lần mò thì ra được cách khắc phục bằng Regedit như sau:

Bước 1: Khai báo PreferExternalManifest

 1. Mở file regedit bằng cách: Press Windows Button + R, type “regedit”, and then click OK.
 2. Tìm vào thư mục theo đường dẫn sau: HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion> SideBySide
 3. Chuột phải và tạo file DWORD ( 32 Bit )
  Right-click, select NEW > DWORD (32 bit) Value
 4. Đặt tên File là PreferExternalManifest
  Type PreferExternalManifest, and then press ENTER.
 5. Chuột Phải và chọn Modify
  Right-click PreferExternalManifest, and then click Modify
 6. Thay đổi giá trị của biến thành 1 và kiểu số Decimal.
  Enter Value Data 1 and select Decimal.
 7. OK và thoát Regedit
  Click OK. Exit Registry Editor.

Để thuận tiện hơn thì mình có làm 1 file bạn chỉ việc click vào chạy là xong, bạn có thể tải file đó tại đây: Regedit-Fix-4K.zip

Sau khi tải về và giải nén ra bạn sẽ có file Regedit-Fix-4K.reg – Bạn nhấp đúp chuột vào file đó và chọn Yes.

Bước 2: Tạo file <tên ứng dụng>.exe.manifest

Tải file mẫu tại đây: Zalo.exe.manifest sau đó giải nén và Copy vào thư mục gốc của Ứng dụng cần fix. VD ở đây là Zalo:

Bước 3:

Mở file Zalo.exe.manifest bằng Notepad và sau đó Save as lại đè lên file Zalo.exe.manifest để tận hưởng thành quả nhé!