BuiQuocHung.com

Xin chào,

Tôi là Hưng, tôi làm về Marketing và lập trình các hệ thống Website, tool hỗ trợ cho hoạt động Online Marketing.

BuiQuocHung.com đơn thuần chỉ là website cá nhân lưu trữ, chia sẻ những gì tôi thích và tôi cảm thấy có ích cho mọi người.

Nếu bạn muốn liên hệ với tôi, xin sử dụng 1 trong các hình thức sau:

Trân trọng.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sidebar