2020 December

Tổng kết 2020

MRG – 3 Tuổi Miễn nhiễm với Covid và vững vàng trước những ông lớn, Amazing! Cảm ơn những cộng sự, những người em đã và đang đồng hành cùng MRG! Niềm vui của mình đơn giản thôi, làm sao để thu nhập mọi người cao hơn, công việc luôn vui vẻ và trách nhiệm…. read more »

Sidebar