Email Marketing và các vấn đề cần xử lý

Bài này note lại những gì cần xử lý khi khai thác Data Email lạnh, tức là những người này chưa phải là khách hàng của bạn.

Trong chiến dịch gửi Email có 3 chỉ sốchính cần phải quan tâm:

  1. Open rate: tỉ lệ mở mail
  2. Bounced rate: tỉ lệ mail lỗi, hỏng, không gửi được
  3. Complaint rate: tỉ lệ mail bị đánh dấu là Spam

Để cải thiện 1 thì đầu tiên ta cần 1 hệ thống gửi Email chuẩn. VD: Sendy + AmazonSES chẳng hạn. Thứ 2 là cần 1 tiêu đề mail cuốn hút để người nhận click vào.

Để cải thiện 2 thì data của bạn phải được lọc kỹ và thêm 1 bước kiểm tra Email sống hay chết nữa. Với AmazonSES thì tỉ lệ này chỉ được nhỏ hơn 5%, nếu vượt quá 10% thì Amazon sẽ xem xét khóa tài khoản của bạn.

Complaint rate là cái đau đầu nhất, nó liên quan đến độ khớp giữa nội dung Email của bạn với người nhận. Và các nhà cung cấp dịch vụ gửi email rất coi trọng tỉ lệ này, với AmazonSES thì tỉ lệ này chỉ được dưới 0.1% nếu trên 0.5% thì nguy cơ bay acc rất cao

 

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sidebar