Bán hàng trên mạng

Chuyên mục gồm các bài viết chia sẻ về chủ đề Kinh doanh

Hướng dẫn Bán hàng Online dành cho Tiểu thương

Nguyên liệu: Bắt buộc phải có Sản phẩm – Tất nhiên rồi ^^! Không có sản phẩm thì lấy gì mà bán 😛 Tiền – Có thể đi vay hoặc nếu có ít thì xoay vòng liên tục, hơi mệt một tí nhưng rất máu và vui 🙂 (Tiền dùng để trang trải cho các… read more »

Sidebar