Phát triển bản thân

Phát triển bản thân quan trọng hơn phát triển doanh nghiệp

Người ta làm việc không chi vì tiền, mà còn vì các giá trị khác

Một đội nhóm mạnh khi người yếu nhất trong nhóm mạnh

Sách là phương pháp học rẻ nhất

Quản trị cảm xúc vô cùng quan trọng

TẬP TRUNG NHƯ 1 TIA LASER

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sidebar