g-shock

Chuyên mục tổng hợp một phần những Website, Dự án mà tôi đã làm.

Haravan – Website bán đồng hồ G-SHOCK.VN

Thông tin dự án G-Shock.vn Website: http://www.g-shock.vn Nền tảng website: Haravan Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2017 Hạng mục công việc: Setup / Cài đặt Website trên nền tảng Haravan Chỉnh sửa giao diện cho phù hợp với sản phẩm Tạo danh sách sản phẩm & thông tin chi tiết sản phẩm tự động từ… read more »

Thử nghiệm làm Website bán hàng với Haravan

Bắt đầu với Haravan Sở thích của mình là làm mọi thứ từ A-Z (có thể nói là bênh nghề nghiệp với 1 thằng Programmer). Tuy nhiên, trong kinh doanh thì không thể đi phát minh lại cái bánh xe được vì vậy mà mình vẫn thường xuyên update kiến thức bằng cách thử nghiệm… read more »

Sidebar