2016 February

Chuyên mục lưu trữ các bài viết được copy từ nhiều nguồn trên Internet mà tôi cảm thấy hay và có ích.

Khoe khoang về cái gì thì bạn sẽ thất bại về cái đó

Nếu bạn khoe khoang về cái gì thì bạn sẽ thất bại về cái đó, vì thế là người có năng lực, bạn không cần thiết phải nói ra mà hãy để người khác tự đánh giá về mình. Hãy ghi nhớ những lời dạy dưới đây để tích phúc báo, đời người có 3… read more »

Sidebar