2018 January

Tản mạn đầu năm

2017 đã qua và là 1 năm nhiều thay đổi về mọi mặt, đặc biệt là sự thay đổi về thế giới quan, nhận thức của bản thân về mọi thứ. …Cảm ơn thời gian đã đem đến trải nghiệm đã qua: “Đủ đắng để không mong nếm lại và đủ thấm để phải khắc… read more »

Sidebar