Sứ Mệnh

Chuyên mục gồm các bài viết chia sẻ về chủ đề Kinh doanh

Kinh Doanh và Đức Phật

Trích dẫn sách “Kinh doanh và Đức Phật” Đạo Phật gợi ý rằng các tổ chức kinh doanh của chúng ta nên có một thái độ khác khi xem xét Tầm nhìn, Nhiệm vụ và Mục tiêu của mình. Điều này cần bắt đầu với các cổ đông lớn của các tổ chức. Những người… read more »

Sidebar