2017 November

Chuyên mục gồm các bài viết chia sẻ về Marketing

Email Marketing và các vấn đề cần xử lý

Bài này note lại những gì cần xử lý khi khai thác Data Email lạnh, tức là những người này chưa phải là khách hàng của bạn. Trong chiến dịch gửi Email có 3 chỉ sốchính cần phải quan tâm: Open rate: tỉ lệ mở mail Bounced rate: tỉ lệ mail lỗi, hỏng, không gửi… read more »

Sidebar