Tản mạn đầu năm

2017 đã qua và là 1 năm nhiều thay đổi về mọi mặt, đặc biệt là sự thay đổi về thế giới quan, nhận thức của bản thân về mọi thứ.

…Cảm ơn thời gian đã đem đến trải nghiệm đã qua: “Đủ đắng để không mong nếm lại và đủ thấm để phải khắc cốt ghi tâm.”

Chào đón 2018

năm của KỶ LUẬT THÉP

năm của THÀNH CÔNG

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sidebar