2017 December

Phát triển bản thân

Phát triển bản thân quan trọng hơn phát triển doanh nghiệp Người ta làm việc không chi vì tiền, mà còn vì các giá trị khác Một đội nhóm mạnh khi người yếu nhất trong nhóm mạnh Sách là phương pháp học rẻ nhất Quản trị cảm xúc vô cùng quan trọng TẬP TRUNG NHƯ… read more »

5 Yếu tố cấu thành lên chất lượng cuộc sống

Yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta gồm có : Cảm xúc, mối quan hệ, thân thể , tiền bạc, thời gian. Có thể có những ý nghĩa khác theo định nghĩa cuộc sống của của bạn ,nhưng trong 5 yếu tố này cảm xúc giữ vai trò chi phối hợp quyết định… read more »

Sidebar