Lĩnh vực khác

Số liệu cho bạn biết, câu chuyện bán được hàng

Copy status của anh Nguyễn Thanh Sơn về để nhớ! Rất nhiều người nói với tôi, anh có thể qua nói chuyện để tạo động lực cho đội ngũ bán hàng bên em, sao mà các em ấy chả có động lực gì cả! Động lực thường bắt nguồn từ ham muốn hoặc nỗi sợ… read more »

Tự động Xóa ảnh của Product khi xóa Product

add_action( ‘before_delete_post’, ‘delete_product_images’, 10, 1 ); function delete_product_images( $post_id ) { $product = wc_get_product( $post_id ); if ( !$product ) { return; } $featured_image_id = $product->get_image_id(); $image_galleries_id = $product->get_gallery_image_ids(); if( !empty( $featured_image_id ) ) { wp_delete_post( $featured_image_id ); } if( !empty( $image_galleries_id ) ) { foreach( $image_galleries_id as $single_image_id ) { wp_delete_post( $single_image_id ); }… read more »

Ngôi nhà mơ ước P3 – Xách Tiền lên và Mua

Phần 3 này nếu bạn đã hoàn thành tất cả các bước ở 2 phần trước và vẫn hừng hực khí thế mua nhà thì Xách tiền lên và MUA thôi. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên đi du lịch hay vui thú ở đâu khoảng 24 – 48 giờ trước khi quyết định cuối… read more »

Ngôi nhà mơ ước P2 – Hướng dẫn Mua & Chọn mua căn hộ chung cư

Trong Phần 1, bạn đã xác định được mục đích mua nhà, vị trí muốn mua và tầm tài chính thực tế đang có. Xem lại Phần 1 tại đây: https://buiquochung.com/other/ngoi-nha-mo-uoc-p1-xac-dinh-ro-rang-muc-dich-mua.html Phần 2, tôi sẽ hướng dẫn bạn các nội dung sau Cách tìm thông tin bất động sản qua Internet; Cách để liên hệ được… read more »

Sidebar