Ma trận Boston

Chuyên mục gồm các bài viết chia sẻ về chủ đề Kinh doanh

Ma trận Boston trong công việc và cuộc sống

MA TRẬN BOSTON TRONG MARKETING Công ty chúng ta sản xuất/kinh doanh nhiều sản phẩm/dịch vụ khác nhau, có thể lên đến hàng nghìn đầu mặt hàng. Tuy vậy, ngân sách marketing có hạn, ta không thể đổ tiền để quảng cáo, marketing cho tất cả mặt hàng mà ta kinh doanh được. Một trong những… read more »

Sidebar