Lập trình / Hệ thống

Chuyên mục gồm các bài viết chia sẻ về chủ đề Lập trình / Hệ thống thông tin

TIP: How to delete all your orders & coupons and save you time

1 – Make all orders & coupon as “trash”: With this sql request: update wp_posts set post_status = ‘trash’ where post_type = ‘shop_order’; update wp_posts set post_status = ‘trash’ where post_type = ‘shop_coupon’; You can execute it on phpMyAdmin or from the DB plugin if you have one that lets you to execute requests, like… read more »

Change and Update WordPress URLS in Database When Site is Moved to new Host

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, ‘http://www.oldurl’, ‘http://www.newurl’) WHERE option_name = ‘home’ OR option_name = ‘siteurl’; UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, ‘http://www.oldurl’,’http://www.newurl’); UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, ‘http://www.oldurl’, ‘http://www.newurl’); UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,’http://www.oldurl’,’http://www.newurl’);

Hướng dẫn cài đặt XCache

Hướng dẫn cài đặt XCache Hiện tại phiên bản Xcache mới nhất đã hỗ trợ php 5.6 như vậy cài đặt cho phiên bản php 5.6 hoàn toàn chạy được. Trước khi cài đặt phải chắc chắn rằng PHP được build theo một trong các cách sau: CLI, PHP-FPM và FastCGI. Bước 1: Tải mã… read more »

Xem dung lượng thư mục, file trong Linux

Xem dung lượng thư mục, file trong Linux Sử dụng lệnh ‘du’ – để xem dung lượng file hoặc thư mục, cụ thể như sau: – Để xem dung lượng thư mục foldename trong /home: $ du /home/foldename – Để xem tổng dung lượng thư mục foldename, $ cd /home/foldename $ du -ch | grep total –… read more »

Cách Fix Responsive cho Video nhúng từ YouTube, Vimeo

Nhúng code này vào CSS /*VIDEO CONTAINER */   .video-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 30px; height: 0; overflow: hidden; }   .video-container iframe, .video-container object, .video-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }/*VIDEO CONTAINER */ .video-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 30px; height: 0; overflow: hidden;… read more »

Tạo nút Scroll to Top với jQuery cho Website

Code chèn trước thẻ </body> <div id="topcontrol" title="Scroll to Top"><i class="fa fa-angle-up fa-lg fa-angle-style"></i></div> <script> $(window).scroll(function(){ if ($(this).scrollTop() > 100) { $(‘#topcontrol’).css({bottom:"15px"}); } else { $(‘#topcontrol’).css({bottom:"-100px"}); } }); $(‘#topcontrol’).click(function(){ $(‘html, body’).animate({scrollTop: ‘0px’}, 800); return false; }); </script><div id="topcontrol" title="Scroll to Top"><i class="fa fa-angle-up fa-lg fa-angle-style"></i></div> <script> $(window).scroll(function(){ if ($(this).scrollTop() > 100) { $(‘#topcontrol’).css({bottom:"15px"}); } else… read more »

Khắc phục lỗi CloudFlare không truy cập được Server

Hôm nay chuyển server, kỳ lạ là chuyển xong mà CloudFlare không truy cập được, sau một hồi dò tìm thì mình đoán khả năng là vì lí do nào đó mà Server của mình chặn IP của CloudFlare. Để tránh tình trạng này tiếp diễn thì cần phải cho Dải IP của CloudFlare vào… read more »

Sidebar