Wordpress

Chuyên mục gồm các bài viết chia sẻ về chủ đề Lập trình / Hệ thống thông tin

Cách Fix Responsive cho Video nhúng từ YouTube, Vimeo

Nhúng code này vào CSS /*VIDEO CONTAINER */   .video-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 30px; height: 0; overflow: hidden; }   .video-container iframe, .video-container object, .video-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }/*VIDEO CONTAINER */ .video-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 30px; height: 0; overflow: hidden;… read more »

Sidebar