Haravan – Website bán đồng hồ G-SHOCK.VN

Thông tin dự án G-Shock.vn

  • Website: http://www.g-shock.vn
  • Nền tảng website: Haravan
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2017
  • Hạng mục công việc:
    • Setup / Cài đặt Website trên nền tảng Haravan
    • Chỉnh sửa giao diện cho phù hợp với sản phẩm
    • Tạo danh sách sản phẩm & thông tin chi tiết sản phẩm tự động từ website CASIO lên Haravan

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sidebar