Quản trị

Chuyên mục lưu trữ các bài viết được copy từ nhiều nguồn trên Internet mà tôi cảm thấy hay và có ích.

ORK: Hệ thống Quản lý nội bộ trong Google

Google không phải là hãng phát minh ra hệ thống phân loại này. OKR bắt nguồn từ tập đoàn Intel. Và có nhiều công ty khác cũng sử dụng hệ thống quản lý tương tự. Từ khi còn là một công ty khởi nghiệp tý hon, Google đã sử dụng hệ thống phân loại nội… read more »

Sidebar