The Harmony

Chuyên mục tổng hợp một phần những Website, Dự án mà tôi đã làm.

WordPress – VinhomesHarmony.VN

Website: Vinhomes Riverside – The Harmony Domain: http://vinhomesharmony.vn Hạng mục công việc: RIP lại HTML/CSS website http://theharmony-vinhomesriverside.com Chuyển HTML/CSS sang WordPress Theme Cài đặt, triển khai nội dung vinhomesharmony.vn theo Theme Hoàn thiện các chức năng SEO, Email Marketing, GetResponse cho Website

Sidebar