Whitelist IP

Chuyên mục gồm các bài viết chia sẻ về chủ đề Lập trình / Hệ thống thông tin

Khắc phục lỗi CloudFlare không truy cập được Server

Hôm nay chuyển server, kỳ lạ là chuyển xong mà CloudFlare không truy cập được, sau một hồi dò tìm thì mình đoán khả năng là vì lí do nào đó mà Server của mình chặn IP của CloudFlare. Để tránh tình trạng này tiếp diễn thì cần phải cho Dải IP của CloudFlare vào… read more »

Sidebar