Cách phóng to hiển thị ứng dụng trên màn hình 4K

Tình hình là sau khi vác cái laptop với màn hình 4K 15″ về thì các ứng dụng như Zalo, Netbeans, … đều trở nên bé tí mặc dù đã zoom lên 200%

Lần mò thì ra được cách khắc phục bằng Regedit như sau:

Bước 1: Khai báo PreferExternalManifest

 1. Mở file regedit bằng cách: Press Windows Button + R, type “regedit”, and then click OK.
 2. Tìm vào thư mục theo đường dẫn sau: HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion> SideBySide
 3. Chuột phải và tạo file DWORD ( 32 Bit )
  Right-click, select NEW > DWORD (32 bit) Value
 4. Đặt tên File là PreferExternalManifest
  Type PreferExternalManifest, and then press ENTER.
 5. Chuột Phải và chọn Modify
  Right-click PreferExternalManifest, and then click Modify
 6. Thay đổi giá trị của biến thành 1 và kiểu số Decimal.
  Enter Value Data 1 and select Decimal.
 7. OK và thoát Regedit
  Click OK. Exit Registry Editor.

Để thuận tiện hơn thì mình có làm 1 file bạn chỉ việc click vào chạy là xong, bạn có thể tải file đó tại đây: Regedit-Fix-4K.zip

Sau khi tải về và giải nén ra bạn sẽ có file Regedit-Fix-4K.reg – Bạn nhấp đúp chuột vào file đó và chọn Yes.

Bước 2: Tạo file <tên ứng dụng>.exe.manifest

Tải file mẫu tại đây: Zalo.exe.manifest sau đó giải nén và Copy vào thư mục gốc của Ứng dụng cần fix. VD ở đây là Zalo:

Bước 3:

Mở file Zalo.exe.manifest bằng Notepad và sau đó Save as lại đè lên file Zalo.exe.manifest để tận hưởng thành quả nhé!

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sidebar