Những câu nói hay về Nghệ thuật PR

“Con mèo ngồi trên thảm” không phải là một câu chuyện.
“Con mèo ngồi trên thảm của con chó” mới là câu chuyện

Tiểu thuyết gia John le Carré

Trong hồi đầu tiên, bạn đưa anh hùng của mình lên cây.
Trong hồi thứ hai, bạn ném đá vào anh ta.
Trong hồi thứ ba, bạn cho anh ta xuống.

– Nhà sản xuất George Abbott

“Làm những việc bạn muốn làm, nói về những thứ bạn yêu thích, và bạn sẽ thu hút được những người có cùng thị hiếu. Chỉ đơn giản vậy thôi”
Austin Kleon

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sidebar