Like & Share nhé!

Haravan – Website Giầy tập đi ATTIPAS.VN

Published 8 months ago in Project - 0 Comments
  • Website: Giày tập đi ATTIPAS – http://attipas.vn
  • Nền tảng hệ thống: Haravan
  • Thời gian triển khai: Tháng 10/2016
  • Hạng mục công việc:
    • Chuyển đổi dữu liệu Website từ hệ thống cũ sang nền tảng Haravan
    • Đăng sản phẩm & Chỉnh sửa giao diện phù hợp
    • Triển khai Marketing & bán hàng Online