Haravan – Website Giầy tập đi ATTIPAS.VN

  • Website: Giày tập đi ATTIPAS – http://attipas.vn
  • Nền tảng hệ thống: Haravan
  • Thời gian triển khai: Tháng 10/2016
  • Hạng mục công việc:
    • Chuyển đổi dữu liệu Website từ hệ thống cũ sang nền tảng Haravan
    • Đăng sản phẩm & Chỉnh sửa giao diện phù hợp
    • Triển khai Marketing & bán hàng Online

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar