Công việc hoàn hảo

Như thế nào là công việc hoàn hảo?

    1. Nhiều xiền
    2. Đúng sở trường
    3. Cơ hội thăng tiến
    4. Boss ngon, đồng nghiệp cũng ngon

Công việc hoàn hảo là hàng ngày được làm cái mình thích mà đếch thèm quan tâm cả 4 tiêu chí trên (nhất là điều 1) 🙂

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sidebar